Reported speech

9,99 

Kategoria:

Opis

Wizualne plansze na temat mowy zależnej.

Plansze zawierają dwa przykłady – jeden direct speech – reported speech.

Są wzbogacone rysunkami.

1. Tabelka – zmiana czasów

2. Present Simple

3. am, is, are

4. Present Simple Continuous

5. Past Simple

6. Past Simple Continuous

7. Present Perfect

8. Present Perfect Continuous

9. Past Perfect

10. will

11. can

12. may

13. must

14. Bez zmiany pozostają

15. Określenia czasu, miejsca

16. Pytania

Plik można wydrukować lub wyświetlać na ekranie.